Rekonstrukce BJ 3+1

31.3. 2015

Dnes jsme dle smlouvy o dílo řádně a bez vad a nedodělků dokončili a předali kompletní rekonstrukci bytu 3+1 ve 2.NP bytového domu na ulici Renneská v Brně.